Tjänster

Tjänster

Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder förvaltning av fastigheter som en helhet eller att sköta delar av förvaltningen, beroende på kundens önskemål. Som kund är det du som väljer vad som ska ingå . Vi är flexibla och kan hjälpa både bostadsrättsföreningar och samfälligheter samt företag och fastighetsägare med allt från ekonomisk förvaltning till fastighetsservice. Vi är till för er och era kunders behov.

Ekonomisk förvaltning

Vi arbetar utifrån kundens behov och kan erbjuda hjälp inom ekonomisk- och administrativ förvaltning från löpande redovisning och budgetering till hyresaviseringar. Genom att vi använder oss av ett webbbaserat redovisningssystem kan våra kunder enkelt och smidigt följa den ekonomiska utvecklingen samt ha möjligheten att attestera fakturor själva direkt via internet.

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda inom ekonomisk förvaltning är:

 • löpande redovisning
 • fakturahantering
 • in- och utbetalningar
 • upprättande av bokslut och årsredovisning
 • moms- och skattedeklarationer
 • budgetering och uppföljning
 • ekonomisk rapportering och uppföljning
 • hyresavisering
 • lönehantering
 • skatter och arbetsgivaravgifter
 • underhåll av pantbrevsregister

Vi hjälper även bostadsrättsföreningar med det administrativa arbetet som att öppna post, kalla till årsstämma och arkivera viktiga dokument så som protokoll, årsbokslut med mera. Vi har erfarenhet av att starta upp styrelser i nya bostadsrättsföreningar och hjälpa dem med styrelsearbetet.

Uthyrning

Vi jobbar för att snabbt och effektivt fylla våra kunders vakanser. Vi upprättar hyreskontrakt samt sköter all kontakt med hyresgäster. Vid behov tar vi även hand om uppsägningar, avhysningar, inkasso- och kronofogdeärenden.

Teknisk förvaltning

Vi arbetar med underhållsåtgärder och att lagar och förordningar som finns efterföljs. Beroende på kundens önskemål anpassar vi den tekniska förvaltningen så att den stämmer överens med uppsatta mål. Vi kan bland annat sköta all kontakt med hyresgäster, myndigheter, entreprenörer och leverantörer. Vi kan även genomföra besiktningar av lägenheter och lokaler efter en hyresgäst flyttat ut eller inför planerad investering i en fastighet, där vi kan identifiera potentiella risker i fastigheten I samråd med kunden kan vi upprätta kort- och långsiktiga underhållsplaner för att se till att fastigheten mår så bra som möjligt. Genom att kontinuerligt underhålla fastigheten kan kostsamma överraskningar undvikas.

Kommersiell förvaltning

Vi kan ta hand om kontakten med era hyresgäster och anpassa lokalerna för deras behov samt att omförhandla hyror.
På de orter vi verkar har vi lokal kännedom och nätverk för att finna nya hyresgäster till lokaler.

Fastighetsskötsel

Vi erbjuder allt från skötsel av trädgård och städning av trapphus till reparationer och underhåll. Vi ser värdet i att fastigheten och området runtom kring är välskött och iordning, då det är inte bara trevligt för hyresgästerna utan gör det mer attraktivt att bo där. Genom kontinuerlig tillsyn och skötsel ser vi till att fastigheten sköts om.

Projektledning

Vi tillhandahåller projekt- och byggledning. Från idé till slutförande av projekt, koordinerar vi och håller kontakt med arkitekter, projektörer, entreprenörer och myndigheter.

Konsulttjänster

Vi genomför analyser av fastigheter affärsmässigt. Ett exempel är omvärldsanalys där potentiella möjligheter och risker identifieras. Vi utför analyser av byggnader tekniskt genom till exempel en analys av teknisk skuld i byggnaden. Vi upprättar underhållsplaner för att säkerställa byggnadens status och skick i framtiden. I samband med detta besiktas fastigheten.

Tveka inte att kontakta oss för frågor och framtida samarbete.

© Megusta Hus AB