Fastighetsjour

Fastighetsjour

Fastighetsjour efter kontorstid

Om det inträffar något akut fel i din lägenhet, lokal eller fastighet efter kontorstid, till exempel på helgen kan du kontakta vår fastighetsjour.

Viktigt att känna till!
Fastighetsjouren är tänkt för akuta ärenden som t.ex. stigande vatten i avlopp eller vattenläckage. Är inte ditt ärende akut som till exempel att spisen inte fungerar, du har en trasig lampa i kylen eller att vattnet rinner långsamt i avloppet, får du själv bekosta utryckningskostnaden.

Uppge namn, adress och telefonnummer och berätta vad som hänt.
Fastighetsjour: 0520-121 80

© Megusta Hus AB