Frågor & Svar

Frågor & Svar

Vanliga Frågor & Svar

Under vår- och höstmånaderna är det lätt att man upplever att det är kallt i lägenheten. Värmesystemen är automatiska och går igång när det är under cirka 15 grader ute. Blir det varmare så kopplar värmesystemen ifrån igen. Därför kan inomhustemperaturen upplevas som svajig när det ena dagen är kallt och regnigt ute och nästa dag sol och varmt väder. Värmesystemen stabiliseras när temperaturen ute är konstant under 15 grader.

Du kan själv påverka temperaturen i din lägenhet genom att:

 • vrida upp termostaten på max
 • inte ställa möbler framför elementen
 • inte ha långa gardiner framför termostaten på elementet
 • mät temperaturen mitt i rummet några dagar i sträck

Vår ambition är att försöka hålla cirka 20-22 grader i lägenheten. Kontakta vår kundservice om du har under 20 grader i lägenheten några dagar i rad.

Vi eftersträvar alltid en inomhustemperatur mellan 20-22 grader. Temperaturen i din lägenhet regleras automatiskt efter utomhustemperaturen

Värmesystemet i huset skall tillsammans med ventilationssystemet skapa ett bra inomhusklimat i din lägenhet, luften tas in i din lägenhet via ventiler, om luftcirkulationen störs, till exempel om en ventil täpps igen, uppstår ett undertryck i din lägenhet. Detta kan i sin tur resultera i att luft sugs in genom dörrspringor, brevinkast och andra otäta ställen vilket leder till kallt drag i lägenheten.

För att få ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut den gamla. Vädra kort och effektivt.

Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet. Täck inte heller för termostaten eftersom den då känner av en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

 1. Se till att luften kan cirkulera i din lägenhet. Täck inte för elementen med möbler, tjocka gardiner eller elementskydd.
 2. Se till att ventiler som släpper in tilluft är öppna och rena. Dina tilluftsventiler kan vara placerade under eller bakom element, ovanför fönstret, eller på väggen i vardagsrum eller sovrum. Blir ventilerna igensatta kan det göra att det blir kallare hos dig och dina grannar.
 3. Mät inomhustemperaturen med en bra termometer, gärna digital, som du ställer mitt i rummet, 1,5 meter över golvet, till exempel på ett bord.

Har du följt stegen ovan och inomhustemperaturen ligger under 20–22 grader, gör en felanmälan till oss.

Observera att vid ett hastigt omslag till en kallare utomhustemperatur kan det ta ett tag för värmesystemet att komma ikapp.

Att elementet är lite svalare nedtill och lite varmare upptill har att göra med hur värmen cirkulerar i elementet och är helt normalt.

Det är ofta lite kallare vid golv, dörrar, fönster och i hörn på grund av hur huset är byggt. Det kan också bero på att tätningslisterna är dåliga eller saknas. I så fall, gör en felanmälan till oss.

Vi sänker inte temperaturen på natten. Att det kan kännas lite kyligare kan bero på att lampor, TV, spis, datorer och andra värmealstrande apparater är avstängda.

Uppsägningen av din lägenhet/parkering/förråd/garage sker antingen via mail eller skriftligen till oss. Om du väljer att göra det skriftligen eller signera på baksidan av ditt hyreskontrakt. Posta sedan till vår adress.

Efter mottagen och registrerad uppsägning sänder vi en bekräftelse till dig.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Hyresvärden har underhållsansvaret för lägenheten och hyresgästen har en vårdplikt. Den första besiktningen som sker är en förbesiktning och den sker strax efter att du har sagt upp lägenheten. Den gör vi för att få kännedom om lägenhetens skick och eventuella skador i lägenheten som behöver åtgärdas. Om det är skador orsakade av dig och som du vill åtgärda, gör vi en ombesiktning cirka 1 månad innan du flyttar ifrån lägenheten. 

Under uppsägningstiden måsta tilltänkta hyresgäster ha möjlighet att titta på lägenheten och därför är du skyldig att visa lägenheten. De telefonnummer som står på uppsägningen gällande visning av lägenheten kommer att lämnas ut till intressenter.

Gör en flyttanmälan till din nya bostad i god tid och glöm inte att avsluta dina abonnemang för din gamla lägenhet. 

Om den 1:e infaller på en helgdag, sker avflyttningen första arbetsdagen efter helgdag. När du flyttar ska din lägenhet, förråd och eventuell balkong/uteplats vara väl flyttstädad. Checklista för avflyttningsstädning finns till din hjälp.

Den sista besiktningen är en funktionsbesiktning, där går fastighetsskötaren igenom lägenheten och ser över så att det inte finns några skador och att lägenheten är väl flyttstädad och därefter återlämnas alla nycklar som hör till lägenheten.

När man flyttar blir det alltid extra skräp och detta får inte slängas i det gemensamma soprummet utan måste köras iväg till närmsta återvinningscentral. 

Du som kontraktsinnehavare har enligt hyreslagen lov att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Hyresvärdens tillstånd krävs för att få hyra ut i andrahand.

Kontakta oss för att veta mer.

Tänk på att du som förstahandshyresgäst bär ansvar för att alla förpliktelser i ditt hyresavtal efterföljs samt att hyran betalas i tid.

Vid olaga andrahandsuthyrning riskerar du som förstahandshyresgäst en uppsägning.

Läs mer om andrahandsuthyrning i Jordbalken kap 12, hyra.

Det har blivit allt vanligare att hyra ut sin bostad genom tjänster som förmedlar korttidsuthyrning, som exempelvis AirBnb. Men uthyrningsformen ska betraktas som en vanlig andrahandsuthyrning, vilket kräver fastighetsägarens tillstånd.

Att hyra ut sin lägenhet veckovis eller per dag är inte att betrakta som ett legitimt skäl vilket innebär att den här typen av uthyrning strider mot lagens regler. En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att vår hyresgäst då blir av med sin hyresrätt.

Enligt lag ska fastighetsägaren bevilja en andrahandsuthyrning om hyresgästen kan ange godtagbara skäl, exempelvis arbete eller studier på annan ort, provsamboende eller uthyrning till närstående.

Om man som hyresgäst hyr ut sin bostad (även med fastighetsägarens tillstånd) till hyresgäster som exempelvis skapar störningar i fastigheten. Är störningarna så omfattande att boendemiljön för fastighetens övriga hyresgäster försämras kan det leda till att man går miste om bostaden.

Med autogiro kan du känna dig trygg med att din betalning är både korrekt och i tid. Det du behöver ha koll på är att beloppet finns tillgängligt på ditt bankkonto vid förfallodagen. Skulle det inte finnas täckning på kontot är det ditt ansvar att säkerställa att hyran betalas in på annat sätt.

Är du förstahandshyresgäst hos oss kan du ansöka om autogiro för månadshyran. För att ansöka om det behöver du fylla i en ansökningsblankett. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med blankett.

Efter vi tagit emot och registrerat din autogiroanmälan skickar vi en bekräftelse till dig när den första autogiro-betalningen kommer att kommer att dras från ditt konto.

Hyran ska betalas månadsvis i förskott – senast sista vardagen i föregående månad. Exempel: hyran för april ska vara betald senast den sista mars. Om du inte betalar hyran i tid kan du bli tvungen att flytta. Detsamma gäller autogiro där hyran dras direkt från ditt bankkonto till hyresvärdens konto. Det är alltid ditt ansvar att kontrollera att hyran verkligen betalas.

Om hyran betalas in för sent skickas ett inkassokrav till dig efter några dagar, detta skapar onödiga merkostnader och du kan riskera att bli av med din bostad.

Inbrott, brand eller vattenskador kan drabba vem som helst. Du riskerar att bli ersättningsskyldig om exempelvis ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och det blir skador i din lägenhet, i en grannes lägenhet eller på fastigheten i stort. Se till att du har en hemförsäkring. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt källar- eller vindsförråd.

Vi strävar efter att tillhandahålla brandvarnare till alla våra hyresgäster, saknar du en brandvarnare är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0520-120 80.

Ger brandvarnaren ifrån sig ett pipande ljud är det dags att byta batterier, du som hyresgäst ansvarar själv för bytet. 

Inga privata föremål får placeras i det gemensamma trapphuset eller i några andra allmänna utrymmen. Dessa föremål ger en ökad risk för brand, förhindrar utrymningsvägar, försvårar framkomlighet för räddningstjänsten om faran är framme. Din egen dörrmatta placerar du på insidan av din lägenhetsdörr med tanke på brandrisken och städningen i trapphuset. Barnvagn och cykel förvaras i respektive förråd eller i specifikt utrymme avsett för barnvagnar och cyklar.

Till dig som flyttar in i en lägenhet med loftgång gäller följande:

 • Man får dessvärre inte möblera eller ställa saker på loftgången.
  Loftgången likställs med trapphus och räknas som utrymningsväg vid till exempel brand.
 • Ur brandsäkerhetssynpunkt tillåter vi inte grillning på loftgången
 • Loftgången får inte användas som en förvaringsplats för barnvagnar eller cyklar. Det finns avsedda utrymmen för detta.

Tack för att du bidrar till att vi har fria utrymningsvägar där du bor.

På vår hemsida kan du som hyresgäst, när som helst på dygnet, registrera en felanmälan. På sidan ”felanmälan” beskriver du ditt ärende, så hamnar ditt ärende hos oss.

Vid akuta ärende dagtid (08.00 -16.00) ring 0520-120 80,

Vid akuta ärende efter ordinarie arbetstid (16.00-08.00) ring Fastighetsjouren på 0520-121 80.

Akut hjälp kan vara avloppsstopp, stopp i hissen, översvämning eller en helt strömlös lägenhet. Tänk på att en dålig TV-bild inte är akut och därför inte föranleder en jourutryckning.

Småkryp, ohyra och skadedjur – kärt barn har många namn som man brukar säga. Om du upptäcker ohyra i lägenheten eller i ditt förråd är du som hyresgäst skyldig att omedelbart anmäla detta till kundservice hos oss.

Ohyra i de gemensamma utrymmena i fastigheten är hyresvärdens ansvar. Anmäl gärna ohyra i de gemensamma utrymmena så att vi blir medvetna om problemet.

Upptäcker du skador på ett lösöre, t.ex. en tröja, kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Om du upplever att din granne stör är det alltid bäst att försöka prata med grannen om störningen, det brukar lösa problemet i de flesta fall. Om det känns obekvämt kontaktar du vår kundservice på 0520-120 80.

Hyresvärden meddelar grannen som då får kännedom om problemet och en chans att bättra sig. Vid upprepande störningar riskerar den störande grannen att bli uppsagd.

”När hyresgästen använder lägenheten ska denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen ska vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Om det förekommer störningar i boendet, ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningar omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna”.

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum. Men det hindrar inte att du själv, på egen bekostnad, ser över dina väggar. Tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig för slarv, olämpligt material eller extrem färgsättning. Ta gärna kontakt med vår kundservice om du vill ha råd och tips.

Att det är härligt att grilla är vi många som tycker, men det gäller att göra det på ett säkert sätt och så att man inte stör sin omgivning. För brandsäkerheten och med hänsyn och respekt gentemot dina grannar är det därför bara tillåtet att använda el-grill på balkong eller uteplats.

Gör så här om strömmen försvinner delvis i lägenheten

 1. Kontrollera säkringarna i proppskåpet
 2. Om ingen säkring löst ut, kontakta vår kundservice
 3. Har en säkring löst ut så fundera på vilka elapparater som var igång när strömmen gick (exempelvis en mobilladdare, lampa, vattenkokare).
 4. Stäng av den/de apparater som var igång när strömmen gick.
 5. Slå upp säkringen igen om du har vipp-säkringar alternativt byt ut säkringen om du har porslinsäkringar.
 6. Om du har porslinsäkringar så se till att sätta in rätt styrka på säkringen. Det är alltid bra att ha extra säkringar hemma.

Om detta inte fungerar kontakta vår kundservice

Lampor, lysrör och glimtändare räknas som förbrukningsvara och ska bytas av hyresgästen själv. Ett tips är att ta en bild på lysröret och glimtändaren innan du går till butiken, så att du köper rätt produkter.

Om du av någon anledning får problem med att byta belysningen så kontakta vår kundservice som tar ärendet vidare till fastighetsskötaren.

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Ja, om monteringen görs fackmannamässigt.

Att borra i en vägg medför alltid risk att skada el- och vattenledningar. Använd hellre bordsstativet på din tv så slipper du skador på väggen.
Tänk på att du alltid är återställningsskyldig den dagen du flyttar ut. En vägg-tv innebär ofta stora hål som kan vara besvärliga att återställa.

Kontakta vår kundservice då det är olika leverantörer beroende på fastighet/område.

Så här rengör du ditt fläktfilter

Ett smutsigt fläktfilter ovanför spisen kan utgöra en brandrisk.
Tips på hur du rengör ditt fläktfilter, vilket vi rekommenderar att man gör 1 gång i månaden

1. Ta loss filtret

2. Blötlägg filtret i diskhon med diskmedel och använd diskborste för att få bort allt fett

3. Torka av filtret, när det är helt torrt sätter du tillbaka filtret.

1. Skrapa av matresterna ordentligt i avfallspåsen

2. Torka av överflödigt fett från stekpannan med papper innan du diskar den

3. Spola med hett vatten i samband med att du diskar, samtidigt som du spolar hett vatten så tillsätter du diskmedel.
Låt det varma vattnet stå och rinna i 5 minuter.

4. Får du inte loss stoppet kan du försöka framkalla ett vakuum med en vaskrensare

5. Placera vaskrensaren i ena diskhon och en diskpropp i den andra hon, fyll på med vatten innan du börjar pumpa

6. Håll koll på rören under diskhon så det ej börjar läcka utav trycket som bildas

7. Är det fortfarande stopp så skruva inte isär rören under diskhon då packningen kan skadas

Kontakta vår kundservice om du har fortsatta problem så hjälper vår fastighetsskötare dig

Ibland samlas det vatten längst ner i kylskåpet eller att det är läckage på golvet framför kylskåpet.
Detta kan bero på att det är ett stopp i avrinningskanalen, och det orsakas av smuts och matrester.

För att undvika detta kan du göra följande:

1. Rengör avrinningskanalen med en liten tops.

2. Torka av med en fuktig trasa.

3. Häll vatten från en liten äggkopp för att se om du fått bort stoppet.

Ta för vana att göra detta med jämna mellanrum samt att inte trycka in dina matvaror mot kylelementet.

Rinner det fortfarande vatten efter du gjort rent?

Kontakta vår kundservice så hjälper fastighetsskötaren dig

© Megusta Hus AB